Pinnaste kandevõime määramiseks kasutame plaatkoormuskatset ja laboratoorset CBR-katset. Plaatkoormuskatsega saab objektil määrata pinnase, tee aluse ja killustikukihi kandevõime. Ühe katse tegemine võtab aega ca 2 tundi. CBR-katse teostamiseks võtame objektilt pinnaseproovid ning koostöös Teede Tehnokeskuse laboriga määrame CBR arvu. Antud näitaja iseloomustab pinnase kandevõimet ning sobib hästi näiteks geoloogiliste uuringute ajal alumiste pinnasekihtide kandevõime määramiseks.

Nii plaatkoormuskatse kui ka CBR-katse tulemusi kasutame TensarPave katendiarvutuse programmides algandmetena.