Pehmele alusele muldkeha ehitades ei pruugi kehva pinnase väljakaevamine, ladustamine ja asendamine uue täitematerjaliga olla majanduslikult otstarbekas ega keskkonnasäästlik. Tensar pakub ökonoomseid lahendusi muldkeha aluskihi armeerimiseks, kasutades Basetex geotekstiile, TensarTech® Stratum® kärjekujulise struktuuriga madratssüsteemi või koormust jaotavat plaati.

Basetex ülitugevaid kootud geotekstiile kasutatakse muldkehade aluse tugevdamiseks ja kõrgete mullete all nihkepingete vastuvõtmiseks. Basetexi kasutatakse ka etapiviisilise ehitamise vähendamiseks või vältimiseks, mis võimaldab kinni pidada projekti tähtaegadest ja eelarvest. Samuti võib Basetexi kasutada potentsiaalsete tühimike katmiseks kaevandusaladel.

TensarTech® Stratum® kärjekujulise struktuuriga madratssüsteem vôimaldab tugevdada alust juhtudel, kui on vaja vähendada suhteliselt õhukeste pehmete kihtide vajumite erinevusi või suurendada nende kandevõimet. TensarTech® Stratum® süsteem on 1 m paksune, see on pealt avatud ja sellel on katkematu Tensari ühesuunalistest geovõrkudest ja TriAx® geovõrkudest moodustatud kärjekujuline struktuur. See paigaldatakse aluspinnasele ja täidetakse sõmera täitematerjaliga. Nii moodustub muldkehale jäik taldmik, mis on samas ka kindel juurdepääsutee objektil üle pehmete pinnaste.

Kui vajumid ei ole lubatud või ei ole nende jaoks piisavalt aega, siis võib sügava vaivundamendi rajamine olla ainus võimalus probleemi lahendamiseks. Tensari koormust jaotav plaat hajutab mulde koormust efektiivselt kõikidele vaiadele või vibro-betoonsammastele, mis jaotavad jõud aluspinnasele. Sellega välditakse kalli raudbetoonist plaadi kasutamist. Olenevalt pinnasetingimustest võib majanduslikult kõige otstarbekam lahendus olla koormust jaotava plaadi moodustamine kõrgekvaliteetsest sobiva terastikulise koostisega täitematerjalist, mis on tugevdatud mitmekihilise Tensari kahesuunaliselt töötava geovõrguga. Alternatiivse lahendusena on võimalik kasutada Basetex geotekstiili, kui kasutatav täitematerjal on vähem kvaliteetne.