Keskkonnaalaste piirangute ja kasvavate maahindade tõttu kasutatakse järjest enam järske nõlvu, et olemasolevat maad maksimaalselt ära kasutada. TensarTech® pinnase toestamise süsteemid võimaldavad kuni 70° nõlvade ehitamist kiirelt ja ökonoomselt. Pinnase armeerimiseks kasutatakse TensarTech® süsteemides pinnasemassiivi paigaldatud geovõrgukihte, mis tagavad nõlva pikaajalise stabiilsuse. Seejuures on võimalik valida mitmesuguste viimistlusvariantide hulgast teie projekti kõige paremini sobiv. Näiteks saab nõlva katta taimestikuga, ehitada astmetega nõlv või kasutada viimaste kombinatsiooni.