Tensari geovõrke on kasutatud nõrga või muutliku aluspinnase stabiliseerimiseks juba üle 30 aasta. Pakutavad tooted parandavad nii konstruktsiooni toimivust kui vähendavad kulusid ning ehitamisega kaasnevat kahjulikku mõju keskkonnale. Tensari innovatiivsed TriAx® geovõrgud, millel on optimaalseks toimimiseks peaaegu ühtlane tõmbejäikus 360° ulatuses, lukustavad väga efektiivselt täitematerjali. Selle tulemusena tekib jäik mehaaniliselt stabiliseeritud kiht, mis võimaldab:

  • vähendada täitematerjali kihipaksust
  • pikendada tee kasutusiga
  • suurendada kandevõimet
  • vältida erinevaid vajumeid
  • katta nõrku kohti
  • ületada maapinnas olevaid tühimikke