Rõuge Ööbikuoru vaatetorni ehitamine

Aasta: 2016

Kahe vaateplatvormiga metallkonstruktsioonist Ööbikuoru vaatetorni ehitamine. Kaugelt vaadates meenutab torn puu tüve ning vaateplatvormid okstele toetuvaid linnupesasid.

Viru tänava sillutiskivide vuukimine Flowpoint vuugiseguga

Aasta: 2016

Tallinna vanalinna Viru, Vana turu ja Kuninga tänava rekonstrueerimistöödel kasutati ca 8000 m2 sillutise vuukimiseks Flowpoint vuugisegu. Projekti raames rekonstrueeriti nimetatud tänavad jalakäijate liikumise alaks ning sõidutee ja kõnnitee viidi ühele tasandile.

Aaviku müraseina ehitus

Aasta: 2016

Tallinn-Tartu maantee äärde 15,8 – 16,8 km puidust müratõkkeseina ehitamine.

Liikluskorraldus Tallinna ringteel

Aasta: 2013-2015

Tallinna ringtee Kurna liiklussõlme ja mitmetasandilise ristmiku ehitustööde aegne liikluskorraldus. Töid teostati Tallinn-Tartu maantee Jüri ringristmikust kuni Luige alevikuni (liiklussagedus üle 10 000 auto ööpäevas). Objekti esimene osa Kurna-Luige valmis 2014. aastal ning teine osa 2015. aasta lõpus. Antud Tallinna ringtee lõik on nüüd neljarealine ja ilma fooriristmiketa.

Liikluskorraldus Tallinn-Paldiski maantee Keila-Valkse lõigul

Aasta: 2014-2015

Tallinn-Paldiski maantee Keila- Valkse lõigu (24,7 – 29,5 km ) rekonstrueerimise ja Keila jõe sillaehituse aegne liikluskorraldus.

 

Liikluskorraldus Tallinn-Paldiski maantee Kloogaranna-Paldiski lõigul

Aasta: 2014-2015

Tallinn-Paldiski maantee Kloogaranna-Paldiski lõigu (37,4-46,8 km) remonttööde aegne liikluskorraldus ning tähispostide paigaldamine (ca 500 tk).

 

Saue bussiootepaviljonid

Aasta: 2015

Viie bussiootepaviljoni tootmine ja paigaldamine Sauel koos aluse ehituse ning sillutisplaatide paigaldamisega.

 

Sauga müraseina ehitus

Pikkus: 204 m

Aasta: 2015

Tallinn-Pärnu maantee äärde 123,048-123,25 km alumiiniumelementidest müratõkkeseina ehitamine maanteega külgnevate elamute kaitseks.

 

Tahkuranna golfiväljaku hüdrokülvitööd

Maht: 70 000 m2

Aasta: 2014-2015

Tahkuranna golfiväljakul muru külvamine hüdrokülvi meetodil.

Tartu idapoolse ringtee betoonpõrkepiirded

Aasta: 2014

Tartu idapoolse ringtee äärsete betoonpõrkepiirete tootmine ja paigaldamine kogupikkuses ligi 3 km.

Kanama müraseina ehitus

Pikkus: 105 m
Aasta: 2014

Tallinn-Pärnu maantee äärde 18,745-18,825 km alumiiniumelementidest müratõkkeseina ehitamine maanteega külgneva Kanama korteriühistu maaüksuse kaitseks.

 

Asfaldivõrgu lahendus Tallinna lennuväljal

Maht: 15 000 m2

Aasta: 2014

Tallinna lennuvälja parkimisala asfalteerimise ülekattetöödel paigaldati Tensari asfaldivõrk pragude tekkimise vältimiseks.

Lottemaa reklaamtahvel

Aasta: 2014

Lottemaa teemapargi kahepoolse reklaamtahvli tootmine ja paigaldamine Tahkuranna valda Pärnumaal.

Tallinn-Tartu maantee Aruvalla-Kose teelõigu juhatusmärgid

Aasta: 2013

Kõikide suunaviitade, kohanimetähiste ja gabariidiväravate tootmine ning paigaldamine Tallinn-Tartu maantee Aruvalla-Kose teelõigule. Antud teelõik ehitati 13 km ulatuses ümber neljarealiseks maanteeks.

 

Pärnu ümbersõidu müraseina ehitus

Pikkus: alumiiniumelementidest mürasein 2031 m, läbipaistvatest elementidest mürasein 561 m

Aasta: 2012

Pärnu ümbersõidu (Ehitajate tee) müratõkkeseina ehitus teega külgnevate elamute kaitseks.

Audru silla pealesõidu tugimüür

Aasta: 2010

Audru silla pealesõidu betoonist tugimüüri asemel ehitati uus pealesõit ca 50 m ulatuses Tensari geovõrguga armeeritud pinnasest.

Tensari lahendus Tartu lennujaama lennuraja pikendustöödel

Aasta: 2008

Tartu lennujaama rekonstrueerimise käigus pikendati lennurada 420 m võrra. Oli ette teada, et aluspinnas on nõrk, kuid ehitamise käigus selgus, et olukord on veelgi hullem. Muldkeha aluskiht kaevati välja ning avastati, et see on liiga nõrk ja märg tugeva lennuraja muldkeha ehitamiseks. Võis tekkida probleem, et laienduse alla jäävad allikad ujutavad muldkeha kihid üle ning seetõttu väheneb kandevõime. Tensari kahe TriAx geovõrgu kihiga tugevdatud täitematerjalist madratsi  ehitamine probleemsel alal aitas saavutada kaht eesmärki: loodi drenaažikiht, mis hoiab ära vee läbipääsu ülemistest kihtidest ning samas jäik taldmik muutlikule ja pehmele aluspinnasele. Pärast aluse ehitamise lõpetamist mõõdeti antud ala kandevõimet ning tulemused vastasid soovitule.

Kiviõli tuhamäe hüdrokülvitööd

Maht: 120 000 m2

Aasta: 2007-2008

Kiviõli tuhamäel hüdrokülvi meetodil muru külvamine. Tuhamäel tegutseb praegu Kiviõli Seikluskeskus.