Aasta: 2016

Tallinna vanalinna Viru, Vana turu ja Kuninga tänava rekonstrueerimistöödel kasutati ca 8000 m2 sillutise vuukimiseks Flowpoint vuugisegu. Projekti raames rekonstrueeriti nimetatud tänavad jalakäijate liikumise alaks ning sõidutee ja kõnnitee viidi ühele tasandile.