Ultracrete Pro-Bed HS

Sillutiskivide peen aluskihi betoon. Valmistatud eritsementidest ja teralistest täitematerjalidest. Toode pakub looduslikele kividele, munakividele, betoonsillutiskividele ja kiviplaatidele suurepärast siduvat aluspõhja. Kuna materjal kivistub kiiresti, siis on võimalik jalakäijate liiklus avada juba 12 tunni möödudes ning sõidukite liiklus 24 tunni möödudes (temperatuuril 20 °C). Survetugevus 28 päeva pärast on 38 N/mm².

Toode on vastupidav erosioonile, mis aitab vältida plaatidel/kividel liigset kohtkoormust ja sellest tulenevat plaatide/kivide purunemist. Tarnitakse eelsegatult 25 kg kottides ja tootele on vaja lisada vaid vett. Ühest kotist saab ca 13,4 liitrit valmissegu.

Ultrascape Pro-Bed HS ei sobi sidumata ega elastsete konstruktsioonide korral ja on kasutatav ainult seotud ja jäikades konstruktsioonides. Toote nakketugevus on maksimaalne, kui seda kasutatakse koos Ultrascape Pro-Prime krundiga.

Toote infoleht