Vmax3 SC250 erosioonitõkkematt

70% põhust ja 30% kookoskiududest püsiv erosioonitõkkematt. Põhk ja kookoskiud on püsiniidiga kootud väga vastupidava kolmemõõtmelise võrgukarkassi vahele. Mati konstruktsioon kindlustab nii pikemaajalisema erosioonikaitse enne taimestiku kasvama hakkamist kui ka püsiva kamaratugevduse väga erinevates oludes.

Toode sobib kõige paremini erosiooni tõkestamiseks 1:1 ja järsematel nõlvustel, keskmise ja kiire vooluga kanalites ning veekogude kallastel.

Rulli mõõdud: 2×20 m
Rulli kaal: ca 22 kg